Developed in conjunction with Joomla extensions.

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

   

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน สภ.สีคิ้ว

   

   

ปายคณธรรม ๔ ประการสคว

   

tnews 1519959158 4349

   

๖. มีการส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

        6.1 ศึกษาหาข้อมูลโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง /โครงการ

image001image002image003image004

6.2 การนำข้อมูลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปให้คำแนะนำในพื้นที่เป้าหมาย

image005image006image007image008

6.3 มีการร่วมมือกันทำกิจกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

image009image010image011image012

6.4 สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

image013image014

6.5 กิจกรรมประสบความสำเร็จ แบบยั่งยืน

image017image018image019image016image015

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวด่วนวันนี้

   
   
© สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา