Developed in conjunction with Joomla extensions.

เมนูหลัก

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

   

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน สภ.สีคิ้ว

   

   

ปายคณธรรม ๔ ประการสคว

   

tnews 1519959158 4349

   

 

วิสัยทัศน์(Vision)

 

“ สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

เป็นหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชน


ให้ความเชื่อมัน ศรัทธา และบริการประชาชน

ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ”ค่านิยมหลักขององค์กร


“ สมารถ สุจริต สากล ”


   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวด่วนวันนี้

   
   
© สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา