Developed in conjunction with Joomla extensions.

เมนูหลัก

Developed in conjunction with Joomla extensions.

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

   

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน สภ.สีคิ้ว

   

   

ปายคณธรรม ๔ ประการสคว

   

tnews 1519959158 4349

   

sikhio

สถานีตำรวจภูธรจันทึกเดิมนั้นมีอันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิดและไข้ป่าชุกชุม ข้าราชการตำรวจและอำเภออยู่ไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องย้ายสถานีตำรวจจันทึกเพื่อหาที่ตั้งใหม่แต่ยังขาดที่ดิน จเรตำรวจหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในขณะนั้นเป็นชาวต่างชาติไม่ปรากฏชื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าสถานตำรวจ จึงดำริว่าจะย้ายมาตั้งที่ใหม่ ร.ต.ท.เทศน์ ศิริรัตน์ (โปลิศรถไฟ) เป็นนายตำรวจนอกราชการได้จับจองที่ดินตรงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้วตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ ได้ทำการถากถางปลูกสร้างบ้านอยู่จนเตียนและยังเหลือพอที่สร้างสถานีตำรวจได้ จเรตำรวจซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับ ร.ต.ท.เทศน์ฯ เป็นอย่างดี จึงได้ขอที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ทำการปลูกสร้างสถานีตำรวจ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว การปลูกสร้างได้อาศัยกำลังประชาชนในพื้นที่และข้าราชการตำรวจที่อยู่ในปกครอง 8 นายทำการปลูกสร้าง เมื่อสร้างเสร็จ จเรตำรวจผู้นั้นก็ได้ย้ายไปประจำที่อื่น สถานีตำรวจได้มีการปรับปรุงพัฒนาอีกหลายครั้ง เท่าที่มีการบันทึกไว้ปี พ.ศ. 2475 มี สิบตำรวจตรีพูน   พิทักษ์สันติ เป็นหัวหน้า มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวหน้าหลายท่าน จนมี ร้อยตำรวจเอกโพธิ์ ไทยเที่ยง ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองเป็นคนแรก มีพันตำรวจตรี ทวี ปุลาวัน ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่เป็นคนแรก มีพันตำรวจโทกิตติศักดิ์ ภูกะติวย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก   พันตำรวจเอกวินัย กาญจนวิจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานีคนแรก จนปัจจุบันมี พันตำรวจเอกเฉลิมศัก สุขสำราญ เป็นหัวหน้าสถานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวด่วนวันนี้

   
   
© สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ภ.จว.นครราชสีมา